Turbinflödesmätare

Turbinflödesmätare EPR

Flödesmätare för vätskor med låg viskositet, t.ex vatten, vattenlösningar, lösningsmedel, eldningsolja, bränslen, kemikalier och flytande gaser. Flödesgivaren kommer färdig kalibrerad från fabrik, med hög noggrannhet så att K-värdet ligger mellan  ± 3%. Mätområdet är 0,3 ~ 10m/s, med hög linjäritet.


Portabel Energi och flödesmätare LRF 2000PW

Portabel Flödesmätare

Flödesmätare för vatten, olja och flytande gas. Ultraljudsmätning= inget avbrott i processen Portabel energi och flödesmätare.

Köp 11.980,00 kr

Turbinflödesmätare

Turbinflödesmätare EPR

Flödesmätare för vätskor med låg viskositet, t.ex vatten, eldningsolja, bränslen, kemikalier och flytande gaser.

Flödesmätare för vatten, olja och flytande gas

Flödesmätare Vatten

LRF 2000SW flödesmätare ultraljud Perfekt för flödesmätning utan ingrepp på röret.

Köp 6.480,00 kr

 
Handhållen flödesmätare LRF-2000HW

Flödesmätare Handhållen

LRF-2000HW. För tillfällig flödesmätning eller för kontroll av befintligt instrument.

Köp 9.580,00 kr

Flödesmätare för luft eller gas

Vent Captor Flödesmätare

Flödesmätare för luft eller gas inline version. För små rör.

Flödesmätare för luft eller gas

Flödesmätare Typ Vent Captor

Flödesmätare för luft eller gas. Kalorimetriska massflödesmätare.

 
Top